» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Záručná doba a reklamácie tovaru

Záručná doba na všetok objednaný tovar je štandardne 24 mesiacov, - ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záručný servis zabezpečuje firma Coffee Vending, s.r.o.. Zasielané produkty káva, čaj majú expiračnú dobu minimálne 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšej expiračnej doby odsúhlasíme zásielku telefonicky, resp. prostredníctvom e-mailu so zákazníkom.

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu barista@coffeevending.sk alebo telefonicky v pracovné dni na 0948253051. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty). Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Coffee Vending, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 900 25 Chorvátsky Grob Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol.

Vrátenie tovaru

Všetok zakúpený tovar od spol. Coffee Vending, s.r.o. môžete bez udania dôvodu vrátiť do 10 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Coffee Vending, s.r.o., Hviezdoslavova 1, 900 25 Chorvátsky Grob.Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom. Sumu, ktorú ste zaplatili za tovar Vám zašleme na Vami určený účet do 15 dní.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar nie je kompletný

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

YjRiZWEwYT